Tämä sivu käyttää evästeitä palveluiden toimittamisessa, mainosten personoinnissa ja liikenteen analysoinnissa. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
OK

Ellen vuosihoroskooppi 2019: suhdesäpinää ja ammatinvaihtoja

24.12.2018

Vuosihoroskooppimme paljastaa, kenen parisuhde kokee uuden nousukauden, kuka vaihtaa tänä vuonna ammattia ja kuka tuskin on enää syksyllä vapaalla jalalla.

Vuosihoroskooppi 2019: OINAS 21.3.–19.4.

Jos olet väsynyt sinkkuilemaan, parisuhteeseen si­tou­tu­mi­nen tu­lee ajan­koh­tai­sek­si vii­meis­tään loppukesästä. Muis­ta, et­tä hyväs­sä pa­ri­suh­tees­sa ei ole kyse pelkästä tajunnan räjäyttävästä seksistä vaan myös ar­jen jakamisesta ja yhteisestä tekemisestä. Myös väsähtäneessä parisuhteessa oleva oinaat kokevat jo kevään aikana uuden nousukauden. Luvassa on runsaasti romantiikkaa ja erotiikkaa mutta myös yhteenottoja, jotka kuuluvat oinaan elämään.

Lähde maa­lis­kuus­sa reis­suun kotikuntasi ulkopuolelle. Tapaat matkalla ihmisiä, jotka vahvistavat mielessäsi itävää muutoksen kaipuuta. Saat­ retken ansiosta ke­sään men­nes­sä lo­pul­li­sen var­muu­den mieltäsi kaihertaneesta asiasta. Kyseessä voi olla jopa se, että haluat lähteä kokonaan uudelle uralle. Kannattaa pistää kuitenkin talousasiat kuntoon sitä ennen.

Syksy 2019 tuo tullessaan sinulle isommanpuoleisen elämänmuutoksen. Se voi olla joko muutto uuteen kotiin, uusi työpaikka tai voi jopa liittyä pariutumiseen ja perheenperustamiseen tai -lisäykseen.

Merkkaa kalenteriin: Värikkään vuotesi tärkeimpiä viikkoja ovat 14, 27 ja 49.

Katso myös oinaan päivähoroskooppi.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Vuosihoroskooppi 2019: HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Vaik­ka sinusta vä­lil­lä tun­tuu sil­tä, et­tet saa työstäsi tar­peek­si palkkaa ja kii­tos­ta, luo­ta sii­hen, et­tä tänä vuonna uurastuksesi pal­ki­taan. Unel­ma­si voi­vat käy­dä to­teen, jos vain jak­sat keskittyä itse päämäärän saavuttamiseen etkä jää nyhräämään pikkuseikkojen parissa. Pää­set huhtikussa käsiksi isoon projektiin, mutta muis­ta, et­tä et selviä urakasta ilman yh­teis­työn tuomaa voi­maa.

Härän kevättalvi on pitkälti työpainotteinen, etkä osaa tarpeeksi huomioida läheisiäsi. He toki selviävät ilman sinuakin, mutta jonakin hetkenä saatat huomata jääneesi yksiksesi. Toivottavasti tilanne jää väliaikaiseksi!

Jäiden lähdettyä au­rin­ko läm­mit­tää kuu­mas­ti myös rakkausrintamalla. Parisuh­teessa elävät löytävät toisensa uudestaan syvällisten keskustelujen avulla, ja sin­kuil­la riit­tää säpinää. Tiedät, mitä elämältä ha­lu­at. Tänä vuonna löydät onneksesi myös leikkimieltä elämääsi, kunhan pidät mie­le­si avoi­me­na myös yl­lä­tyk­sil­le ja ex tempore -jutuille. Jos syksyllä ar­ki al­kaa puu­dut­taa, ota lo­ka­kuus­sa äk­ki­läh­tö kaukomaille.

Merkkaa kalenteriin: Kaiken kaikkiaan vuosi 2019 tulee härän kohdalla olemaan sangen leppoisa. Suotuisan vuoden onnen viikkoja ovat 16, 22 ja 37.

Katso myös härän päivähoroskooppi. 

Vuosihoroskooppi 2019: KAKSONEN 21.5.–20.6.

Niin ki­vaa kuin sosiaalinen elämä on­kin, pelk­kä haus­kan­pi­to ei tänä vuonna rii­tä, vaan haluat elä­mää­si jotain py­sy­väm­pää ja syvempää. Jos olet juuri eronnut tai ollut pitkään sinkkuna, on hyvä käydä men­nei­den suh­tei­den kaatumisen syyt läpi, oppia virheistä ja aloittaa vasta sitten uusi suhde. Vaikka kyse ei olisi rakkaudestakaan, jätät talven aikana jotakin kulunutta lopullisesti taak­se­si, jot­ta asia ei­ pää­se pi­laa­maan uu­den elämän alkua.

Kesästäsi on tulossa todella vauhdikas ja tapahtumarikas, mutta nyt kannattaa myös jäädä ihmettelemään elämän anteja eikä vain sännätä kohti seuraavaa kokemusta. Ta­paat ihmisiä, joista pidemmän päälle tulee myös läheisiä. Uusien ihmissuhteiden ratkai­sevat het­ket ovat otollisia tou­ko­kuus­sa, syys­kuus­sa ja marraskuussa.

Hoi­dat työsi hyvin ja rutiinilla, mut­ta syksyllä on ai­ka läh­teä myös oppimaan uutta, vaikka sitten harrastuksen kautta. Jaa osaamistasi myös muil­le, niin saat uutta näkökulmaa tekemisillesi – ja sa­mal­la tur­va­ver­kon, jo­hon pudota, jos stressi syksyn tullen yllättää. Val­mis­tau­du ot­ta­maan suu­rim­mat muutokset vastaan hel­mi­kuus­sa ja syyskuussa.

Merkkaa kalenteriin: Käännekohtaviikkosi ovat 8, 21 ja 42.

Katso myös kaksosen päivähoroskooppi.

Vuosihoroskooppi 2019: RAPU 21.6.–22.7.

Uusi vuosi alkaa kohdallasi urapainotteisesti. Pidä silti huol­ta, ettet läpi talven kestävien työ­kii­rei­de­si ta­kia päästä rakkautta käsistäsi. Muis­ta, et­tei minkään suh­teen uu­tuu­den­vie­hä­tys kestä ikui­ses­ti. Hullaantumisvaiheen jälkeen punni­taan, onko kyseessä aito ja syvä tunne. Tämä sopii sekä pari- että työsuhteeseen.

Jos olet ollut vapailla markkinoilla pitkään, maa­lis­kuus­sa tai kesä­kuus­sa on hyvät mahdollisuudet sitoutua uuteen suhteeseen. Pun­nit­se silti ris­kit tark­kaan ennen kuin syök­syt kohtalon vietäväksi. Seuraa vais­toj­a­si myös syk­syn ai­ka­na. Eteesi tuodaan tarjous, josta tuntuu hullulta kieltäytyä. Ole silti valppaana, ettei sinua vedätetä.

Syksyn tullen lopulta tie­dät, mitä ha­lu­at, ei­kä mi­kään voi pysäyttää si­nua. Vas­toin­käy­mi­siä tu­lee var­mas­ti, mut­ta älä anna nii­den lan­nis­taa. Kes­ki­ty yh­teen asi­aan ker­ral­laan. Huoleh­di myös omas­ta hen­ki­ses­tä ja fyysi­ses­tä jaksamisestasi, syö ter­veel­li­ses­ti ja va­raa ai­kaa ulkoiluun. Lokakuussa saat taloudellisen tilaisuuden, jos­ta ei kan­na­ta kiel­täy­tyä, koska se paisuttaa somasti tiliäsi.

Merkkaa kalenteriin: Tähdet ovat puolellasi viikoilla 18, 29 ja 47.

Katso myös ravun päivähoroskooppi. 

Vuosihoroskooppi 2019: LEIJONA 23.7.–22.8.

Pi­dät mie­lel­lä­si tahtipuikon omissa käsissäsi, mut­ta tänä vuonna asi­at on­nis­tu­vat pa­rem­min, kun otat elämässä rennomman asen­teen. Älä ase­ta lii­an tiuk­ko­ja ta­voit­tei­ta, vaan an­na ex tempore -tilanteille mah­dol­li­suus myös työelämässä. Maa­lis­kuu on kiireisintä ai­kaa työn saralla, mut­ta ke­sään mennes­sä pa­la­set lok­sah­ta­vat paikoilleen ja olet taas val­mis aloittamaan jo­tain uut­ta. Se voi olla uusi koti tai jopa ihmissuhde, varsinkin jos vanha on viety kunnialla loppuun ilman katkeruutta.

Syk­syl­lä on ai­ka kes­kit­tyä per­hee­seen ja hen­ki­seen hyvinvointiin. Silloin tarvitaan myös kär­si­väl­li­syyt­tä, sillä ilmassa on kitkaa vähän joka puolelta. Rak­kau­den et­si­mi­nen tai sen säilyt­tä­mi­nen saat­taa tun­tua loputtomalta suolta, mut­ta hui­pul­la odot­taa pal­kin­to, joka on kai­ken vai­van ar­voi­nen. Muis­ta, et­tä kompromis­si on ihan kelpo rat­kai­su, vaikka se ei leijonaluonteellesi aina sovi.

Jos olet sink­ku, lemmen ki­pi­nät al­ka­vat sin­koil­la jälleen syyskuussa. Älä tur­haan yri­tä pii­lot­taa herk­kyyt­tä­si ystäviltäsikään. Saatat tarvita heidän tukeaan syksyn taittuessa talveksi.

Merkkaa kalenteriin: Vuoden tähtihetkesi osuvat viikkoihin 8, 14 ja 37.

Katso myös leijonan päivähoroskooppi.

Vuosihoroskooppi 2019: NEITSYT 23.8.–22.9.

Keskitalvella rak­kaus on suu­res­sa roo­lis­sa arjessasi, ja luvassa on hel­mi­kuu­hun asti ro­man­tiik­kaa. Maaliskuu tuo kuitenkin mukanaan jääkauden, joka heilauttaa sy­dä­me­si ja mielesi pakkaselle. Älä pistä suhteelle lopullista pistettä vaan lähde sen sijaan uudistamaan itseäsi itseksesi jonnekin turvalliseen paikkaan. Henkinen retriitti tekee hyvää myös työhön liittyvien vaihtoehtojen puntaroinnissa.

Tar­vit­set rin­nal­le­si ihmisen, jol­la on yh­tä pal­jon mie­li­ku­vi­tus­ta ja seik­kai­lun­ha­lua kuin si­nul­la. Jos olet parisuh­tees­sa, yh­tei­nen lomamat­ka lä­hen­tää tei­tä. Jos olet sink­ku, mat­kai­lu avar­taa yhtä lail­la. Vaikka oletkin kriittinen luonne, anna pienellekin seikkailulle mahdollisuus.

Syksyllä on ai­ka tart­tua tuu­mas­ta toi­meen. Jos us­kal­lat läh­teä to­teut­ta­maan pit­kään mie­les­sä­si pyö­ri­nyt­tä haavetta, asi­at lähte­vät rul­laa­maan vauh­dil­la. On­nis­tu­ak­se­si tar­vit­set ympärillesi luo­tet­ta­via ih­mi­siä. Pidä viehätysvoimasi pinnassa kai­kis­sa ti­lai­suuk­sis­sa, jois­sa voit tavata kiin­nos­ta­via tyyp­pe­jä. Taloudenkin suhteen ah­ke­roin­ti tuot­taa tu­los­ta. Is­ke lo­ka­kuus­sa kaa­su poh­jaan ja ota uu­si elämänvaihe hal­tuun ilman menneisyyden kahleita.

Merkkaa kalenteriin: Koet onnen hetkiä ennen kaikkea viikoilla 6, 22 ja 50.

Lue myös neitsyen päivähoroskooppi.

Vuosihoroskooppi 2019: VAAKA 23.9.–23.10.

Uusi vuosi ei ala kaik­kein onnekkaimmissa tunnelmissa, sillä podet keskitalveen kuuluvaa alakuloa. Kun jaksat kah­la­ta läpi al­ku­vuo­den har­mauden maaliskuun alkuun saakka, voit huokais­ta hel­po­tuk­ses­ta.

Ke­vään mit­taan jou­dut tais­te­le­maan töis­sä kollegojesi puo­les­ta, mut­ta olet sit­keä ja solmit samalla uusia kontakteja. Jonkinlainen tylsistyminen kuitenkin väijyy rutiinien suhteen, joten uuden työpaikan etsiminen voisi olla ajankohtaista ennen kesää. Uudelleenkouluttautuminenkaan ei ole poissuljettua.

Onneksi kotisi on paikka, jos­sa si­nun on help­po rau­hoit­tua ja unoh­taa kaik­ki ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vat vaa­ti­muk­set. Mutta miten on parisuhteesi laita? Joudut puntaroimaan sitä vakavasti kesän mittaan, vaikka erotiikkaa onkin ilmassa yllin kyllin. Jotain olennaista kuitenkin puuttuu, mutta vaistojesi varassa osaat ja uskallat tehdä asioista oikean tulkinnan.

Syksyn tullen levottomat per­ho­set le­pat­ta­vat vatsan pohjassa. Vii­meis­tään lokakuun lopussa uusi, vakavampi suh­de al­kaa tun­tua mah­dol­li­sel­ta, kun ta­paat mielenkiintoisen tyy­pin. Silloin kan­nat­taa jät­tää jär­ki vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le ja seurata sydämen ään­tä. Vuoteen mah­tuu pal­jon vas­tuu­ta, mutta myös ilon ja onnen hetkiä. Tylsää et tästä jaksosta saa tekemälläkään.

Merkkaa kalenteriin: Vuoden kohokohtia koet viikoilla 12, 31 ja 39.

Lue myös vaa’an päivähoroskooppi.

Vuosihoroskooppi 2019: SKORPIONI 24.10.–22.11.

Sinulla riit­tää ih­me­tel­tä­vää heti al­ku­vuo­desta, kun uu­si tuttavuus il­mes­tyy kuvioihin. Hit­sau­dut­te tii­viik­si pa­rik­si ke­vään mittaan, mutta suhde voi olla myös platoninen. Tämä koskee varsinkin parisuhteessa jo eläviä skorppareita, jotka joutuvat puolustelemaan uuden ihmisen astumista elämään. Mustasukkaisuudelta ei siis voi välttyä!

Maaliskuussa saat­taa ol­la so­pi­va het­ki poh­tia seu­raa­vaa askelta työelämän suhteen. Ole itsellesi rehellinen toiveidesi ja mahdollisuuksiesi suhteen, jot­ta sinulle ei pää­se syn­ty­mään epä­re­a­lis­ti­sia odo­tuk­sia. Älä ainakaan tee mitään äkkiliikettä nostamalla kytkintä ennen kuin seuraava ovi on avutumassa edessäsi.

Älä tuh­laa kesääsi ihmissuhteiden kanssa sähläämiseen, vaan kes­ki­ty sii­hen ihmiseen ja niihin perheenjäseniin ja ystäviin, jotka ovat sinulle rakkaitta. Vaikka välillä voimasi ovat heidän suhteen koetuksella, lop­pu­tu­los on kaiken vääntämisen arvoinen.

Elo­kuus­sa voit onnitella itseäsi erään talouteen liittyvän päämäärän saavuttamisesta. Laa­jen­na syk­syn ja alkutalven tullen myös so­si­aa­li­sia ym­py­röi­tä­si, niin tiellesi al­kaa ilmaantua mie­len­kiin­toi­sia työti­lai­suuk­sia.

Merkkaa kalenteriin: Onnekkaimmat viikot ovat 6, 19 ja 32.

Lue myös skorpionin päivähoroskooppi.

Vuosihoroskooppi 2019: JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Vaellushalusi pääsee valloilleen heti alkutalvesta, etkä jaksa odottaa edes hiihtolomaan, kun halajat reissuun. Kannattaa kuitenkin miettiä, onko taustalla tarve paeta jotakin, vaikka omaa itseään tai väljähtänyttä parisuhdetta.

Kevät tuo sinulle vastauksia sekä rakkauden että työn suhteen. Joskus on hyvä sulkea monta ovea kerralla, jos kerran on jotakin muuttaakseen. Puntaroi kuitenkin muutosten plussat ja miinukset, ettei jälkikäteen tule yllätyksiä.

Tämä vuosi on sinulle luopumisen vuosi. Se tarkoittaa, että pankkitilisikin näyttää pienempää saldoa kuin aikoihin. Oppina toki on, että vähemmälläkin selviää.

Loppukesä ja alkusyksy ovatkin sinulle sangen nautinnollista aikaa, myös eroottisesti. Olet mahdollisesti vastarakastunut ja maailma näyttää hempeimmät värinsä.

Merkkaa kalenteriin: Muutosalttiin vuotesi tärkeimmät viikot ovat 6, 21 ja 30.

Lue myös jousimiehen päivähoroskooppi.

Vuosihoroskooppi 2019: KAURIS 22.12.–19.1.

Tänä vuon­na si­nun on vihdoin ai­ka ope­tel­la lait­ta­maan omat tar­pee­si etu­si­jal­le ja olla oikeasti itsekäs. Kun voit henkisesti hyvin, pys­tyt aut­ta­maan mui­ta­kin. Pidä siis huol­ta jaksamisestasi: jaa teh­tä­viä kol­le­goil­le ja luo­ta tii­mi­työ­hön, älä riennä tarkistamaan heidän työnsä tuloksia pilkun tarkkuudella. Voisit hyvästellä ainakin yhdeksi vuodeksi tämän luonteenpiirteesi.

Huh­ti­kuus­sa pää­set urallasi ai­van uu­teen suun­taan, sinne minne olet aina tähdännytkin. Älä siis turhaan jänistä tai kätke taitojasi. Vaatimattomuudesta ei nyt ole hyötyä.

Rak­kau­del­la on ta­pa­na is­keä juu­ri sil­loin, kun sitä vä­hi­ten odottaa. Jos olet va­rat­tu, kesä on parasta ai­kaa ku­her­te­luun. Oma laatuaika on sallittua, mutta muis­ta­kaa kui­ten­kin läh­teä silloin täl­löin myös ih­mis­ten il­moil­le.

Jos vie­tät elämääsi sink­ku­na, vauh­ti­si kiihtyy hei­nä­kuus­sa, kun tiel­le­si osuu todella mielenkiintoinen ihminen. Hänen läsnäolonsa tulee pelastamaan sinut jopa vuosittain toistuvalta kaamosmasennukselta, joka iskee aina marraskuun tullen.

Merkkaa kalenteriin: Vaiheikkaan vuotesi parhaimmat viikot ovat 11, 23 ja 30.

Lue myös kauriin päivähoroskooppi. 

Vuosihoroskooppi 2019: VESIMIES 20.1.–19.2.

Takalistoasi polttelee heti alkuvuodesta, sillä kaipaat jälleen kerran jonnekin kauas arjen rutiineista.  Tiedät, min­ne ha­lu­at men­nä, mutta nyt saattaa talous tehdä tenän ja estää kaukomatkailun. Valinnanvaraa on lähempänäkin.

Jos saat helmikuussa kiin­nos­ta­van työ­tar­jouk­sen, sii­hen kannat­taa tart­tua, vaik­kei se oli­si­kaan juuri sellainen, mitä odotit. Ainakin pääsisit nykyisestä kurimuksestasi irti.

Sydäntäsi koetellaan kevään loppupuolella. Älä pistä suhteelle lopullista pistettä vaan lähde sen sijaan uudistamaan itseäsi. Elät uu­sien al­ku­jen ai­kaa. Tou­ko­kuus­sa eräs koh­taa­mi­nen muuttaa arjen suunnan positiiviseksi.

Kun jak­sat pais­kia hom­mia myös hei­nä­kuus­sa mui­den lomailles­sa, voit ot­taa koko syk­syn ren­nom­min ja päästä kaipaamallesi matkalle. Kesä sujuu töistä huolimatta riehakkaissakin merkeissä ympäri Suomea.

Saat nauttia syksyn tullen ihai­li­joi­den huomiosta. Jos olet sinkku, ta­paat syyskuussa ihmisen, jon­ka kans­sa va­ka­vam­pikin suh­de tun­tuu luon­te­val­ta. Vuo­si on muutosaltis myös mo­nen ystä­vyy­ssuh­tee­si kan­nal­ta.

Merkkaa kalenteriin: Kiinnostavinta aikaa elät viikoilla 7, 19 ja 35.

Lue myös vesimiehen päivähoroskooppi. 

Vuosihoroskooppi 2019: KALAT 20.2.–20.3.

Saat tammi–helmikuun vaihteessa vihdoin kaipaamasi viestin, joten nyt jos kos­kaan kan­nat­taa ot­taa ris­ke­jä. Kun roh­kais­tut lähtemään uudelle tielle elämässäsi, muitakin kiin­nos­ta­via tilaisuuk­sia al­kaa il­mes­tyä etee­si kuin itsestään. Tie­dät, mitä ha­lu­at ural­la­si, jo­ten älä lan­nis­tu pie­nis­tä es­teis­tä. Talouden suhteen joudut vielä kituuttamaan läpi vuoden.

Ke­väästäsi tu­lee kii­rei­nen, mut­ta ah­ke­ruu­te­si pal­ki­taan. Menet suurin harppauksin eteenpäin urallasi, mutta miten on rakkauselämäsi laita. Sitä on syytä miettiä viimeistään huhtikuussa vakavasti. Haluatko jäädä sinkuksi loppuelämäksesi? Jos elät nuutuneessa suhteessa, voiko sitä enää korjata? Alkava kesä tuo kyllä vastauksen, joka voi yllättää sinut perusteellisesti.

Tänä vuonna kannattaa luo­pua tur­has­ta pe­lai­lus­ta ja tak­ti­koin­nis­ta ih­mis­suh­teis­sa ja ot­taa re­hel­li­nen lähesty­mis­ta­pa elämää koh­taan. Läh­de ystäviesi kans­sa syksyllä yh­tei­sel­le reis­sul­le tai tee jotain ar­jes­ta poik­ke­a­vaa. On ihme, jos olet syk­syl­lä vielä va­paal­la ja­lal­la.

Merkkaa kalenteriin: Positiivisinta aikaa vietät viikoilla 11, 28 ja 40.

Lue myös kalojen päivähoroskooppi. 

 

Tilaa Elle

Seuraa Elleä